قابلمه مسی زنجان ست کامل قابلمه مسی زنجان (شش سایز)